dijabetes

Dijabetes i oralno zdravlje

Dijabetes predstavlja jedno od najrasprostranjenijih oboljenja savremenog čovjeka. Kako poremećaj regulacije šećera u krvi ima uticaj na čitav organizam, tako se i brojne promjene dešavaju i u usnoj duplji kod dijabetičara. Zbog toga dijabetičari predstavljaju posebnu kategoriju pacijenata u stomatološkoj ordinaciji, koji zahtjevaju posebnu pažnju u cilju očuvanja i unapređenja zdravlja usta i zuba. Dva…

Powered by themekiller.com