Povrede mliječnih zuba

Česte su traume stalnih i mliječnih zuba kod djece. Razlika u morfologiji krunice zuba, građi koštanog tkiva, alveole i periodoncijuma uslovljava razliku u specifičnostima povreda mliječnog i stalnog zuba. Korijen mliječnih zuba je kraći, često nezavršenog rasta ili sa započetom resorpcijom, krunica je kraća i zdepasta te se relativno teško lomi, odnosno lakše dolazi do povreda potpornih tkiva zuba.

Većina djece sa povredama mliječnih zuba su uzrasta dvije godine ili mlađa, što odgovara periodu kada djeca uče da hodaju kada su, zbog nestabilnosti u održavanju ravnoteže, padovi veoma česti.

Komplikacije povrede su mnogobrojne i česte: diskoloracija i nekroza pulpe povrijeđenog zuba, obliteracija kanala korijena, gingivalna retrakcija, patološka resorpcija korijena i prijevremeni gubitak zuba.

Promjena boje je jedna od najčešćih komplikacija intruzija. Nerijetko, ona je i jedini klinički znak traume. Klinička istraživanja su pokazala da u mnogim slučajevima nema radiografskih niti kliničkih znakova infekcije mliječnih zuba sa diskoloracijom. Većina tih zuba eksfolira u očekivanom periodu i zbog toga nema potrebe za tretmanom istih, ali je adekvatan monitoring potreban radi kontrole mogućih dodatnih simptoma. One zavise i od intenziteta sile koja je djelovala i vrste povrede, pri čemu su najozbiljnije komplikacije povrede zametka stalnog zuba.

Djelimični ili potpuni zastoj razvoja korijena i poremećaj u nicanju nastaju usljed jakog, direktnog udarca intrudiranog mliječnog zuba u zametak stalnog. Mjesto oštećenja zavisi od stepena mineralizacije stalnog zuba u trenutku povrede. Ukoliko se rendgen snimkom otkrije blizak kontakt vrha korijena mliječnog zuba i krunice njegovog zamjenika neophodnao je vađenje traumatizovanog mliječnog zuba.

Brzina dolaska kod stomatologa nakon povrede zuba radi pružanja prve pomoći, kao i redovne kontrole od suštinskog su značaja za prognozu povrijeđenog zuba. Prioritet u terapiji povreda u mliječnoj denticiji zauzima normalan razvoj zametka stalnog zuba zamjenika. Upravo iz tog razloga su neophodni redovni kontrolni pregledi kako bi se na vrijeme sprečile moguće komplikacije i poremećaj u razvoju zametka stalnog zuba

U dječjem uzrastu traume su uglavnom posljedica pada ili povrede u igri i kao takve teško ih je spriječiti. Iz tih razloga nerijetko se dešava da je upravo povreda zuba razlog prvog susreta djeteta sa stomatologom. Trauma sama po sebi ne pretstavlja samo fizičku traumu za dijete već i psihološku, kako za dijete tako i za roditelje.

Idealno bi bilo da dijete dovedete na prvi pregled kod stomatologa već nakon prvog rođendana. Ako bi  prva posjeta stomatologu bila zbog povrede ili bola kod  djeteta se množe razviti nepotreban strah.

Share:

Komentariši

Powered by themekiller.com